Kontaktní údaje

Název: ContamGeo s.r.o.
Adresa: Hnězdenská 767/2, 181 00 Praha 8 – Troja, Česká republika

: 09415891, DIČ: CZ09415891
ID datové schránky: m29gn42
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 5911594359/0800
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 336039.

Kontaktní osoba: Mgr. Jakub Slanec, hydrogeolog
držitel odborné způsobilosti MŽP v oborech hydrogeologie a sanační geologie číslo OZ 1306/2001
M.: +420 724 040 057
E: info@contamgeo.cz