O nás

Společnost ContamGeo s.r.o. nabízí konzultační, projektové a realizační služby – geologické práce v oblasti hydrogeologie a znečištění horninového prostředí a podzemních vod, což odráží i název společnosti „Contam = contamination, kontaminace, znečištění, a „Geo = geologie, geologické práce.

Jsme tým nezávislých odborníků specializující se především na průzkumy znečištění horninového prostředí a podzemních vod, a to nejčastěji v rámci ekologických auditů nebo environmentální due diligence (fáze I a fáze II), které zpracováváme v rámci různých investičních aktivit našich zákazníků. V oblasti znečištění vyžíváme zkušeností nabytých během téměř čtvrt stoletého působení v oboru, a to jak v lokálních firmách (např. KAP a SEPA), tak ve velkých mezinárodních korporátních společnostech (např. AECOM, TYCO). Naší předností je pružnost a otevřené jednání se zákazníkem a „rozumný přístup“, umožňující správně stanovit cíl a optimální rozsah služeb (tj. i přijatelnou cenu) s ohledem na účel, resp. potřeby zákazníka, dodržení nezbytných legislativních požadavků a naše environmentální přesvědčení a profesionální hrdost. Obecně preferujeme rozvoj jejich investic na tzv. „brownfields“ na rozdíl od stále přetrvávajícího trendu výstavby na tzv. „zelené louce“, zároveň však nedopustíme skrývání ekologických havárií, pohřbených hrozeb, a jiných souvisejících rizik.

S prohlubujícím se nedostatkem podzemních vod se také stále více orientujeme i na tzv. „čistou hydrogeologii“ zaměřenou na zajištění a hospodárné využívání zdrojů podzemních vod a jejich ochranu. Zde se nejčastěji setkáváme s potřebou provedení hydrogeologického průzkumu a vypracování vyjádření hydrogeologa, resp. hydrogeologický posudek k činnostem, jež by mohly mít negativní dopad na zdroje povrchových nebo podzemních vod. Proto je naším cílem nabídnout optimální řešení uspokojující potřeby zákazníka, bránící však znehodnocování zdrojů podzemní vody, nebo dokonce jejich drancování. Věříme, že si stále více lidí uvědomuje, jakým bohatstvím v podobě ještě stále dostačujících zásob kvalitních podzemních vod naše země oplývá, ale i jak moc je zranitelné. Jsme přesvědčeni, že s šetrným a uvědomělým přístupem jej bude možné zachovat k využití i všemi, kteří přijdou po nás.